Διοικητικό Συμβούλιο ΕΨΕ

Πρόεδρος: Δ. Πλουμπίδης

Αντιπρόεδρος: Γ. Αλεβιζόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Χρ. Τσόπελας

Ταμίας: Λ. Μαρκάκη

Σύμβουλοι:

Σ. Κρασανάκης

Β. Μποζίκας

Χρ. Τουλούμης

Επίτιμοι Πρόεδροι ΕΨΕ

Γ.Ν. Χριστοδούλου

Ν. Τζαβάρας

Ι. Γκιουζέπας

Επιστημονική Γραμματεία

Ελ. Γκρέτσα