Διαμονή


  Διαμονή
  Ξενοδοχείο Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση
  Porto Palace 150,00 €
  Grand Hotel 150,00 €
  Επισιτιστικά
  Συμμετοχή την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 70,00 €
  Συμμετοχή το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 70,00 €


  Ακυρωτική Πολιτική

  Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
  • Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων που θα σταλούν έως τις 30/6/2020: Δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
  • Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων ή μειώσεις διανυκτερεύσεων που θα σταλούν μεταξύ 1/7/2020 και 20/7/2020: 50% ακυρωτικά.
  • Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων ή μειώσεις διανυκτερεύσεων που θα σταλούν μετά τις 20/7/2020: 100% ακυρωτικά  Όροι Πληρωμής

  Βασική προϋπόθεση για την κράτηση δωματίων είναι η καταβολή της αξίας μιας διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο.
  Ολόκληρο το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31/7/2020.

  © 2020 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
  Hexabit