Γενικές Πληροφορίες


  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

  29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020


  Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συνεδρίου

  Για την προβολή και παρακολούθηση του e-Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.


  Επίσημη γλώσσα

  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.


  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 29 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


  Πιστοποιητικό

  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.


  Εμπορική έκθεση

  Η εμπορική έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον της πλατφόρμας όπου θα διεξάγεται το συνέδριο. Οι εκθέτες θα προβάλλονται με το λογότυπό τους στο ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα υπάρχει στην πλατφόρμα διεξαγωγής του συνεδρίου.

  © 2021 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής