Γενικές
    Πληροφορίες
    Ημερομηνία διεξαγωγής

    10-13 Ιουνίου 2021

    Διαδικτυακή Διεξαγωγή


    Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συνεδρίου

    Για την προβολή και παρακολούθηση του e-Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.


    Επίσημη γλώσσα

    Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.


    Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

    Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 26 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


    Πιστοποιητικό

    Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

    Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.


    e-Κονκάρδα συνέδρων

    Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του συνεδρίου.


    © 2021 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής