Πληροφορίες

  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

  18-21 Απριλίου 2019
  Ηράκλειο Κρήτης, ξενοδοχείο Aquila-Atlantis
  (Υγείας 2, 71 202 Ηράκλειο. Τ: 2810 229 103, F : 2810 226 265, www.aquilahotels.com)

  Επίσημη γλώσσα

  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.

  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  Πιστοποιητικό

  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode).

  Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 και αφού πρώτα κατατεθεί στη γραμματεία το έντυπο αξιολόγησής του.

  Κονκάρδα συνέδρων

  Όλο οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

  Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

  Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

  Εμπορική έκθεση

  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

   

  © 2019 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής