Γενικές Πληροφορίες

  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
  25-28 Μαΐου 2023
  Ξενοδοχείο Rodos Palace, Ρόδος (Λεωφόρος Ηρακλείου (Τριάντων), Ιξιά, 85100 Ρόδος,
  T:  +30 22410 97222 , F: +30 22410 25350 www.rodos-palace.gr)

  Επίσημη γλώσσα
  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.

  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  Πιστοποιητικό
  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

  Κονκάρδα συνέδρων
  Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να τη φορούν καθ’όλη τη διάρκειά του.

  Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
  Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

  Εμπορική έκθεση
  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

  Α' Ανακοίνωση
  Μπορείτε να δείτε την Α' Ανακοίνωση του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής πατώντας εδώ

  κατασκευή ιστοσελίδων hexabit