Γενικές
  Πληροφορίες
  Ημερομηνία διεξαγωγής

  10-13 Ιουνίου 2021

  Διαδικτυακή Διεξαγωγή


  Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συνεδρίου

  Για την προβολή και παρακολούθηση του e-Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.


  Επίσημη γλώσσα

  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.


  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 26 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


  Πιστοποιητικό

  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

  Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.


  e-Κονκάρδα συνέδρων

  Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του συνεδρίου.


  © 2021 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
  οργάνωση συνεδρίου κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη