Πρόγραμμα Συνεδρίου

    Επιστημονικό Πρόγραμμα

    Για να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα σε μορφή pdf παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο


    © 2021 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής