Πρόγραμμα Συνεδρίου

    Επιστημονικό Πρόγραμμα

    Για να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα σε μορφή pdf παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο


    © 2020 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής