Κεντρικό Θέμα Συνεδρίου

  Πρόληψη Αυτοκτονικότητας - Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

  Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου


  • Επαγγελματικά προβλήματα στην άσκηση της Ψυχιατρικής

  • Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από τον COVID-19

  • Θέματα κλινικής Ψυχιατρικής

  • Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών, κοινοτική ψυχιατρική, σύνδεση με Π.Φ.Υ.

  • Προσφυγικές ροές και υπηρεσίες υγείας

  • Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στη Ψυχιατρική & τεχνικές καινοτομίες

  • Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις

  • Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων

  • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

  • Αγχώδεις & ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές

  • Ανθρωπιστικές επιστήμες και Ψυχιατρική τέχνη και Ψυχιατρική

  • Ανοσολογία και Ψυχιατρική

  • Αυτοκαταστροφικές και βίαιες συμπεριφορές

  • Βιολογική Ψυχιατρική

  • Γνωστικές λειτουργίες

  • Διασυνδετική Ψυχιατρική

  • Επείγουσα Ψυχιατρική

  • Επιδημιολογία και Ψυχιατρική

  • Κοινωνική Ψυχιατρική

  • Στίγμα και αποστιγματισμός

  • Συμβουλευτική Ψυχιατρική

  • Συναισθηματικές διαταραχές

  • Τέχνη και Ψυχιατρική

  • Σχιζοφρένεια

  • Χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών και οι φροντιστές τους

  • Ψυχοθεραπείες

  • Ψυχομετρικές και νευροψυχολογικές προσεγγίσεις

  • Ψυχονευρο-βιολογία, ενδοκρινολογία

  • Ψυχοογκολογία

  • Ψυχοπαθολογία

  • Ψυχοσωματική ιατρική

  • Ψυχοφυσιολογία

  • Ψυχιατρική γενετική

  • Ψυχιατρική και ιατρική

  • Ψυχιατρική της τρίτης ηλικίας

  • Ψυχιατρική και ηθική

  • Ψυχιατροδικαστική

  © 2021 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής