Ανθρωπογενείς καταστροφές (οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, και μετανάστευση), φυσικές καταστροφές και η αντιμετώπιση τους

  • Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Ψυχιατρική
  • Επαγγελματικά προβλήματα στην άσκηση της Ψυχιατρικής
  • Η τέχνη στην ψυχιατρική και τις ψυχοθεραπείες
  • Κλινική Ψυχιατρική
  • Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στην Ψυχιατρική
  • Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών
  • Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις
  • Ψυχογηριατρική
  • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
  • Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων