Πρόσκληση Προέδρου
  Οργανωτικής Επιτροπής  Αγαπητοί συνάδελφοι

  Σας απευθύνουμε νέα πρόσκληση στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου έγινε με κριτήριο την ιδιαίτερη συνεισφορά της στην εξέλιξη της ψυχιατρικής, την εκπαίδευση, την επιτυχή εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, αλλά και τον κεντρικό της ρόλο στην λειτουργία της εταιρείας μας, από την ίδρυση της.

  Το Πανελλήνιο συνέδριο οφείλει να θέσει και να μελετήσει προβλήματα που αφορούν τόσο την ίδια την ψυχιατρική, όσο και την γενικότερη πρόσληψη της ψυχικής υγιεινής από την κοινωνία. Ιδιαίτερα στην περίοδο πανδημίας που διανύουμε που ανατρέπει πολλά από τα ως σήμερα δεδομένα για τη προάσπιση της δημόσιας υγείας και ευνοεί την χρήση του διαδικτύου στην ιατρική πράξη και την εκπαίδευση.

  Έχουμε αναλάβει την διαρκώς αναβαθμιζόμενη κάλυψη επιλεγμένων αντικειμένων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, όπως απαιτεί ο αυξανόμενος ρόλος των ιατρικών εταιρειών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα των εταιρειών κορμού όπως η δική μας. Όπως πάντα συμβαίνει, η θεματολογία του 28ου Πανελληνίου συνεδρίου θα καλύψει όλους τους τομείς της σύγχρονης ψυχιατρικής, όπως φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί την παρούσα πρόσκληση, στοχεύει όμως ιδιαίτερα στην:

  Προαγωγή της ψυχικής υγείας και επένδυση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
  Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από τον covid 19
  .

  Η πεντάμηνη αναβολή του 28ου συνεδρίου σε ιδιαίτερες συνθήκες δημόσιας υγείας κάνει απαραίτητη την εκ νέου επιβεβαίωση της συμμετοχής σας και την υποβολή των εργασιών σας. Προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στον πολύπλευρο χαρακτήρα της κύριας επιστημονικής εκδήλωσης της Εταιρείας μας.

  Στην νέα ανακοίνωση του 28ου συνεδρίου περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες οδηγίες για την υποβολή στρογγυλών τραπεζιών και εργασιών, ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση και κατάταξη των προτάσεων, η διασπορά τους στον μικρότερο δυνατό αριθμό αιθουσών και σε διαδικτυακές συνεδρίες, καθώς και η έγκαιρη κατάρτιση ενός τελικού προγράμματος.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
  Δημ. Πλουμπίδης

  © 2020 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
  Hexabit