Θεματολογία

  • Επαγγελματικά προβλήματα στην άσκηση της Ψυχιατρικής

  • Θέματα κλινικής Ψυχιατρικής

  • Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση
  των ψυχιατρικών υπηρεσιών, κοινοτική ψυχιατρική, σύνδεση με Π.Φ.Υ.

  • Προσφυγικές ροές και υπηρεσίες υγείας

  • Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στη Ψυχιατρική

  • Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις

  • Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων

  • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

  • Αγχώδεις & ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες και Ψυχιατρική τέχνη και Ψυχιατρική
  • Ανοσολογία και Ψυχιατρική
  • Αυτοκαταστροφικές και βίαιες συμπεριφορές
  • Βιολογική Ψυχιατρική
  • Γνωστικές λειτουργίες
  • Διασυνδετική Ψυχιατρική
  • Επείγουσα Ψυχιατρική
  • Επιδημιολογία και Ψυχιατρική
  • Κοινωνική Ψυχιατρική
  • Στίγμα και αποστιγματισμός
  • Συμβουλευτική Ψυχιατρική
  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • Τέχνη και Ψυχιατρική
  • Σχιζοφρένεια
  • Χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών και οι φροντιστές τους
  • Ψυχοθεραπείες
  • Ψυχομετρικές και νευροψυχολογικές προσεγγίσεις
  • Ψυχονευρο-βιολογία, ενδοκρινολογία
  • Ψυχοογκολογία
  • Ψυχοπαθολογία
  • Ψυχοσωματική ιατρική
  • Ψυχοφυσιολογία
  • Ψυχιατρική γενετική
  • Ψυχιατρική και ιατρική
  • Ψυχιατρική της τρίτης ηλικίας
  • Ψυχιατρική και ηθική
  • Ψυχιατροδικαστική
  © 2019 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής