Θεματολογία


  Επαγγελματικά προβλήματα στην άσκηση της ψυχιατρικής

  Προαγωγή της ψυχικής υγείας και επένδυση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
  Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από τον Covid-19

  Θέματα κλινικής ψυχιατρικής

  Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών, κοινοτική ψυχιατρική, σύνδεση με Π.Φ.Υ.

  Προσφυγικές ροές και υπηρεσίες υγείας

  Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στη ψυχιατρική & τεχνικές καινοτομίες

  Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις

  Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων

  Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις


  Αγχώδεις & ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές

  Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψυχοθεραπείες μέσω τεχνών

  Ανοσολογία και Ψυχιατρική

  Αυτοκαταστροφικές και βίαιες συμπεριφορές

  Βιολογική Ψυχιατρική

  Γνωστικές λειτουργίες

  Διασυνδετική Ψυχιατρική

  Εξαρτήσεις

  Επείγουσα Ψυχιατρική

  Επιδημιολογία και Ψυχιατρική

  Κοινωνική Ψυχιατρική

  Στίγμα και αποστιγματισμός

  Συμβουλευτική Ψυχιατρική

  Συναισθηματικές διαταραχές

  Τέχνη και Ψυχιατρική

  Σχιζοφρένεια

  Χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών και οι φροντιστές τους

  Ψυχοθεραπείες

  Ψυχομετρικές και νευροψυχολογικές προσεγγίσεις

  Ψυχονευρο-βιολογία, ενδοκρινολογία

  Ψυχοογκολογία

  Ψυχοπαθολογία

  Ψυχοσωματική ιατρική

  Ψυχοφυσιολογία

  Ψυχιατρική γενετική

  Ψυχιατρική και ιατρική

  Ψυχιατρική της τρίτης ηλικίας

  Ψυχιατρική και ηθική

  Ψυχιατροδικαστική

  © 2021 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής