Οδηγίες για την Υποβολή Στρογγυλών Τραπεζιών / Διαλέξεων / Workshop

  Για υποβολή στρογγυλής τράπεζας, διάλεξης ή workshop πατήστε εδώ


  Για την υποβολή πρότασης για στρογγυλή τράπεζα, διάλεξη ή workshop θα πρέπει να επισκεφθείτε την on-line πλατφόρμα του συνεδρίου στο site συμπληρώνοντας τα κάτωθι πεδία

  1. Τίτλος στρογγυλής τράπεζας/διάλεξης/workshop
  2. Ονόματα προέδρων
  3. Ονόματα εισηγητών
  4. Τίτλοι των επιμέρους εισηγήσεων (αφορά τις Στρ. Τράπεζες και τα workshop)
  5. Ένα αρχείο doc (Word file) που να περιλαμβάνει τα ονόματα και τις ιδιότητες των προέδρων, όλους τους τίτλους των επιμέρους εισηγήσεων της στρογγυλής τράπεζας/workshop μαζί με τα ονόματα και τις ιδιότητες των εισηγητών και τις περιλήψεις τους, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων ανά εισήγηση. Για τις διαλέξεις: Ένα αρχείο doc (Word file) που να περιλαμβάνει τα ονόματα και τις ιδιότητες των προέδρων, το όνομα και την ιδιότητα του ομιλητή και την περίληψη της διάλεξης, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων.

  Ο χρόνος της στρογγυλής τράπεζας έχει οριστεί από την Ε.Ψ.Ε. στα 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της ενδεχόμενης αλλαγής της τελικής διάρκειας της υποβαλλόμενης στρογγυλής τράπεζας, για την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.

  Μόνο πλήρεις προτάσεις στρογγυλών τραπεζιών θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

  Σκεφτόμαστε ότι κάθε κλάδος και περιφερειακό τμήμα της εταιρείας θα πρέπει να έχει μια εκπροσώπηση στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριό μας και καλούμε όλους τους κλάδους να συμμετάσχουν ενεργά με στρογγυλά τραπέζια ή εργαστήρια/σεμινάρια.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών και στρογγυλών τραπεζών είναι φέτος η
  1η Μαρτίου 2022.

  © 2022 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής