Βραβείο


  Στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσεται:

  Ένα βραβείο εις μνήμην Μαρίας Ζαούση με θέμα
  «Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή»,
  ύψους 1.000 ευρώ.

  Ένα βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου με θέμα
  «Διαταραχές του Σχιζοφρενικού Φάσματος»,
  ύψους 1.000 ευρώ.


  Οι υποψήφιες εργασίες κατατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», με την ένδειξη στην πρώτη σελίδα:

  «Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Μ. Ζαούση» ή
  «Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου»

  και θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.

  Αθλοθέτηση τριών βραβείων των 500€ για τα e-posters που θα προβληθούν / παρουσιαστούν στο 28ο Συνέδριο.

  Οι βραβευθείσες εργασίες θα ανακοινωθούν στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου και θα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» εφ’ όσον έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού.

  © 2020 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
  Hexabit